מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

צו למניעת הטרדה מאיימת

 

נחקק חוק למניעה של אלימות במשפחה בשנת 1991, אשר העניק הרשאה לבית המשפט לתת צו שאוסר על בני אדם להיכנס לתוך דירה בה קרוב משחתו או להיות קרוב אליו בטווח מרחק ספציפי מאותה הדירה. בסמכות בית המשפט גם לאסור על אדם שהוצא כנגדו הצו לשאת כלי נשק ולתת צו האוסר להטריד קרוב משפחה בכל אזור או דרך. כעבור כמה שנים, נחקק חוק למניעת הטרדה מאיימת. קראו על חוק הטרדה באמצעות מתקן בזק בכתחובת זו.

מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

הוא מתייחס להיבט של הרגלי התנהגות שנמצאים בהם הטרדה ואיום מכל מיני סוגים, אשר עשויים לפגוע באיכות החיים של בני אדם. הטרדה מאיימת תגרום לאדם שכלפיו מבוצעת התנהגות זו לתחושת איום, למתח ולחרדה עד כדי פגיעה באיכות חייו. הרקע לביצוע צו זה נבע מקורבנות של הטרדה מאיימת של נשים נרדפות בשל מערכת יחסים שהגיעה לסיומה, אבל הוא מתייחס לכלל בני האדם למען הגנה על המוטרדים.

מתי ייעתר בית המשפט להענקת צו למניעת הטרדה מאיימת?

 בהתאם לסעיף ארבע א בחוק מניעת הטרדה מאיימת בסמכות בית המשפט להורות לאדם כלשהו להימנע מלבצע פעולות אם יווכח בעת המשפט כי הוא ביצע הטרדה מאיימת. צו מניעת הטרדה מאיימת יינתן במעמד שני מצבים – האחד – צפייה לטווח הרחוק – הנסיבות מהוות תשתית הגיוני כי אותו אדם יטריד או יאיים פעם נוספת ויפגע ברירות חייו ובפרטיות של אותו אדם. במקרה השני, צפייה לעבר העבר , אם אדם הטריד לפני כן אדם אחר או שאיים עליו.

על פי סעיף ארבע שניים ב בחוק הטרדה מאיימת נקבע כי הדרישה של החוק שייווצר יחס בין האירוע האלים לבין בקשה לצו הרחקה אשר תידון בבית משפט. אדם שהוטרד פעם אחת ולא הגיש בקשה זאת לבית המשפט במהלך הרבה זמן, הווה אומר שהוא סלח על ההטרדה ולא יכול לעשות בה שימוש אחר כך לסיבה לבקשה להוצאת צו מניעת הטרדה מאיימת, קראו בהרחבה.

מהו התוקף של צו מניעת הטרדה מאיימת?

על פי סעיף שש בחוק של מניעת הטרדה מאיימת נקבע, כי התוקף של הצו לא יהיה יותר מחצי שנה. בסמכות בית המשפט לשוב ולהאריך את התוקף של הצו ובלד שהיא לא תעלה על משך שנה. במצב חריג, בסמכות בית המשפט להאריך את התוקף של הצו למשך שנתיים.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
גלית ברוך

גלית ברוך

גלית ברוך היא בלוגרית, מרצה ומארגנת סדנאות בתחום הסטיילינג וההעצמה נשית. את כל הנושאים על בריאות, צרכנות ופנאי, עיצוב הבית, משפחה וזוגיות גלית מביאה במאמריה והרצאותיה עבור קהל הנשים שרוצות לקבל מידע והשראה לדברים חדשים ומעניינים בתחום.

השארת תגובה