מה בוחן המשרד להגנת הסביבה לצורך רישוי עסק?

רישוי עסק

חלק גדול מהעסקים שזקוקים לרישיון מחויבים בקבלת אישור מהמשרד להגנת הסביבה. ביניהם: תחנות דלק, בתי מטבחיים, לולי פטמים, מפעלים לייצור חומרי הדברה, מכוני שופכין, חניונים מקורים או תת קרקעיים שהשטח שלהם הוא יותר מ-500 מ”ר, מפעלי טקסטיל ועוד.

רישוי עסק השייך לקטגוריות הנ”ל מתבצע דרך הרשות המקומית. זו מעבירה את כל המסמכים שמצורפים לבקשה אל המשרד להגנת הסביבה, שמתמקד בנושאים הבאים:

שפכים

השפכים התעשייתיים מהווים כ-15-20% מכלל השפכים בארץ. פוטנציאל הנזק לסביבה שלהם גדול במיוחד עקב אופי שלהם. בפרט עלולים שפכים אלה לזהם מאגרים של מי תהום ולהפוך מי קולחין לבלתי ראויים לחקלאות. מפעלים ועסקים אחרים אשר זקוקים לרישיון עסק נדרשים ליצור תשתיות מתאימות לאיסוף הנגר העילי, לטפל בכל השפכים שנוצרים תוך כדי הפעילות, לוודא שפינוי הבוצה מתבצע בהתאם לנהלים ולנטר באופן רציף את כל הזרמת השפכים אל מערכת הביוב הארצית.

פליטות לאוויר

עסקים שפולטים לאוויר תחמוצות חנקן, חלקיקים נשימים, ממיסים אורגניים ושאר חומרים מזהמים עלולים להחמיר את משבר האקלים. בהתאם דורש המשרד להגנת הסביבה קביעת ערכי פליטה מקסימליים, ביצוע ניטור על-פי הכללים וכן נקיטה באמצעי בטיחות כך שפליטות החומרים הנ”ל לא יעברו את הרף הקבוע בחוק. רישיון עסק שלא עמד בתנאים עלול להישלל ממנו גם אחרי שכבר ניתן לו.

רישוי עסק שיש בו חומרים מסוכנים

חומרים שמוגדרים כמסוכנים הם חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית. פוטנציאל ההרס שלהם הוא גדול מאוד, ולמרבה הצער כבר התרחשו מקרים שהובילו לנזק סביבתי עצום. המשרד להגנת הסביבה דורש במסגרת הליך רישוי עסק לאחסן את כל אותם חומרים באופן בטוח, לקבוע נהלים ברורים לשגרה ולחירום, להכשיר עובדים לטיפול במפגעים ולסלק פסולת שכוללת חומרים מסוכנים אך ורק בהתאם לפרוטוקולים שנקבעו לשם כך.

סוגיות מהותיות נוספות

רישוי עסק שעלול להזיק לסביבה מחייב תשומת לב גם לסוגיות כמו טיפול בפסולת מוצקה, מניעת זיהום מי תהום וקרקעות (בנוסף למניעת זיהום האוויר), הימנעות משימוש באסבסט, ביצוע הדברה בטוחה בלבד וכן מניעת מפגעי רעש וקרינה. לנוכח המודעות ההולכת ומתגברת לחשיבות השמירה על הסביבה, המשרד שמופקד על תחום זה מחמיר יותר ויותר – ולכן ההמלצה היא להיערך מראש בעזרת מומחים בתחום כדי שהבקשה לרישיון תאושר.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
גלית ברוך

גלית ברוך

גלית ברוך היא בלוגרית, מרצה ומארגנת סדנאות בתחום הסטיילינג וההעצמה נשית. את כל הנושאים על בריאות, צרכנות ופנאי, עיצוב הבית, משפחה וזוגיות גלית מביאה במאמריה והרצאותיה עבור קהל הנשים שרוצות לקבל מידע והשראה לדברים חדשים ומעניינים בתחום.

השארת תגובה